Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 21, 2022

Earth Day 2022: De voortdurende investering van Koppert in de planeet

Earth Day 2022: De voortdurende investering van Koppert in de planeet

‘Invest in your planet’, oftewel investeer in je planeet, is dit jaar het thema van internationale Earth Day. Trots bevestigen wij dat dit precies is wat we bij Koppert de afgelopen 55 jaar hebben gedaan. Earth Day werd in 1970 in het leven geroepen als een internationale dag om ons sterk te maken voor onze planeet. Deze dag vestigt de aandacht op het milieu en promoot natuurbescherming en duurzaamheid. Op 22 april komen meer dan een miljard mensen uit ruim 190 landen samen in demonstraties, projecten en initiatieven met als doel de planeet te helpen.

De bijdrage die Koppert levert is duidelijk:

Koppert werkt voor telers en houdt zich voortdurend bezig met het zoeken, samenstellen en introduceren van biologische oplossingen die in de natuur zelf besloten liggen, om ze vervolgens toepasbaar te maken voor duurzame en productieve teelt wereldwijd. Ons uiteindelijke doel is een 100% duurzame land- en tuinbouw. Dat is de enige verantwoorde manier waarop we de aarde kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

Koppert is een actieve partner van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Plagen en ziekten in de kas bestrijden met behulp van roofmijten en wespen, planten weerbaarder maken door het gebruik van schimmels in de bodem en hommels introduceren om de bestuiving te verbeteren, hebben allemaal, direct of indirect, een aanzienlijke vermindering van het gebruik van chemische stoffen in de tuin- en landbouw mogelijk gemaakt. Wij bestrijden niet alleen plagen en ziekten, maar verbeteren ook actief de gezondheid van planten, de gezondheid van mensen die in de land- en tuinbouw werken en de gezondheid van consumenten die toegang hebben tot residuvrije producten.

Door onze kennis te delen dragen we bij aan het verbeteren van de mondiale voedselzekerheid en het beschermen van milieu en biodiversiteit.

Aan operationele kant heeft Koppert zijn gebruik van fossiele brandstoffen voor transport en energie, zijn watergebruik, verpakking en andere productieprocessen actief verminderd of gecompenseerd. Hiermee volgen we onze missie om bij te dragen aan een gezond milieu door intern en extern afval te beperken tot nul en 100% milieuvriendelijke materialen te gebruiken voor onze producten.

Acties door Koppert BV (corporate) voor reductie, energie-efficiëntie en circulariteit tot nu toe:

 • Partnerschap met ENGIE voor de inkoop van groene (zonne-)energie in Nederland. Dit resulteert in een geschatte reductie van 9000 ton CO2-eq2-eq in 2022
 • Stroomlijnen van productieprocessen zoals de introductie van een Groen Label Kas voor de kweek van insecten, waarmee enorme energie-efficiëntie en verlaging van de CO2-uitstoot is bereikt
 • Een besparing van 1660 m3 water in totaal, dankzij verbeterde zuiveringstechnieken en verhoging van de opbrengst.
 • Steeds meer elektrische auto’s in gebruik. 75% van de brandstof die wordt gebruik voor het transport van onze producten door het Nederlandse wagenpark is biodiesel HVO30. Dit heeft geresulteerd in 20% lagere CO2-emissies.
 • Eerste vervoerder die wereldwijd deelneemt aan het Sustainable Fuel-programma van Air France KLM Martinair Cargo, wat in 2021 resulteerde in een verlaging van onze CO2-voetafdruk met 250 ton CO2-eq
 • 8500 ton CO2 gecompenseerd via de Gold Standard Foundation en Trees for All in 2020
 • Alle Natupol-hommels nu ondergebracht in milieuvriendelijke gerecyclede voeringen, waarmee 75.000 kg nieuw plastic is vervangen door gerecycled plastic. Ons doel voor 2022 is 200.000 kg
 • Ruim 30.000 milieuvriendelijke koeldozen geleverd in 2021, wat resulteerde in 1500 m3 minder EPS voor dozen. Voor 2022 streven we naar 100.000 milieuvriendelijke dozen
 • Inzameling nestkasten en verbranding in Frankrijk gericht op afvalvermindering
 • In 2021 reductie van 5.000 kg plastic afval voor verpakkingsmaterialen van Montdo-Mite
 • Gebruik van drones voor het uitzetten van insecten verlaagt de impact van de zware machines die voorheen werden ingezet

We hebben voor onszelf een snelroute uitgestippeld naar CO2-neutraliteit om als bedrijf onze positieve impact op de wereld te vergroten. Het is ons doel om circulariteit te maximaliseren, bewust om te gaan met energie en water, en een maatschappelijk duurzame werkomgeving te bieden waar talenten zich kunnen ontwikkelen en waar werknemers veilig zijn.