Phomopsis sclerotioides

Zwartwortelrot bij komkommerachtigen

Algemeen

De ziekteverwekker Phomopsis sclerotioides infecteert komkommerachtigen en veroorzaakt in deze gewassen zwartwortelrot.

Levenscyclus en uiterlijk van zwartwortelrot bij komkommerachtigen

Phomopsis sclerotioides overleeft in de bodem en is een sterke saprofytische concurrent, waardoor hij ‘schone’ of ontsmette grond of substraat snel kan koloniseren. Hij hoopt zich op, dus de ontsmetting moet grondig en gelijkmatig gebeuren. Phomopsis sclerotioides vormt sclerotiën die ongunstige omstandigheden in de bodem jarenlang kunnen overleven, maar verder is er weinig bekend over de levenscyclus. De schimmel wordt verspreid via water, lucht en bodemdeeltjes.

Preventie van zwartwortelrot bij komkommerachtigen